Faiba 4G Universal Harvilon MF833 4G MiFi (Safaricom, Airtel , Telkom)

KSh 7,500.00